Historie

LR de Berkelruiters te Eibergen is in het leven geroepen tussen 10 en 15 mei 1945 maar op 1 september 1945 officieel opgericht. Het begon met een optocht in Eibergen, als blijk van de verkregen vrijheid na vijf bange jaren die de Duitse bezetter ons Nederlanders had gebracht.

Toen de vrijheid daar was, moest dat gevierd worden en werd er een sportdag gehouden op het oude Boys-terrein aan de Needseweg. Vooraf werd er een optocht georganiseerd van Eibergen naar het terrein aan de Needseweg. Opstellen was er bij het station aan de stationsweg, die destijds nog bestond. Toen nog samen met spelers van Eibergse Boys, leden van de EGV en wandelclub en Burgers, tevens een groep Canadezen met jeeps en motoren en daar hoorden natuurlijk ook paarden bij.

Enkele mensen hebben toen gezocht waar nog paarden waren, velen waren met de Duitsers vertrokken. Excelsior en Euphonia met de muziek die het voortouw namen in de optocht. Initiatiefnemers waren o.a A. Leusink (kolenboer), H. Simmelink (‘t boertje) en H. Kerstjes. De meesten hadden hele gewone werkpaarden, maar het waren paarden en er zat iemand op, dat werd later toch een vereniging en de eerste bijeenkomst was bij kerstjes, tussen de gracht (nu ten Dolle) aan de Rekkensebinnenweg.

De eerste vergadering van oprichting was bij de Helder (kroneman) nu de Heldershoek genaamd.

Het eerste bestuur zag er als volgt uit:
  • Voorzitter H.J Meutstege (‘t Hulshof)
  • Secretaris H. Kerstjes van de Rekkensebinnenweg
  • 2e Voorzitter H. Esseling (pagenboom)
  • 2e Secretaris H. Frederiks (hij bezat een winkel tegenover het gemeentehuis)

Een aantal leden welke mij nog heugen uit die tijd zijn o.a:
H. Landewers (bosman) van de Rekkenseweg
A. Meutstege (zoon v. Voorzitter)
H. Endeman van de Hupselse dwarsweg
G.J Klumper van de Kormelinkweg
J. Gijgink van de Molenweg
H. Grooters van de Needseweg
J. Grijsen van de Needseweg(vader van geralda)
J. Grijsen (bijgenaamd kippen-Grijsen)
G. Grijsen (bijgenaamd kippen-Grijsen)
E. Pardijs van de Borculoseweg
H. Nijhuis van de Borculoseweg
J. Veltkamp (nieje Molle) van de Borculoseweg
B. Lamers (Hupsel)
H. Simmelink.

Dit is geschreven door ons erelid Bennie Lamers. Na meer dan 70 jaar lidmaatschap van onze rijvereniging is Bennie Lamers in mei 2018 overleden.