Algemene ledenvergadering 21 november 2023

Beste leden, ouders en verzorgers,

Hierbij de uitnodiging voor onze half jaarlijkse ledenvergadering. Voor iedereen toegankelijk! Dat wil zeggen voor leden, jeugdleden, ouders/verzorgers en donateurs.

Op dinsdagavond 21 november om 20.00 uur op 't Wievenveld.

De agenda en de notulen van de voorjaar ledenvergadering worden binnenkort per e-mail aan alle leden verstuurd.

Wij doen een dringend verzoek aan iedereen om aanwezig te zijn en mee te praten. Graag ontvangen wij bij verhindering een berichtje.


Met vriendelijke groet namens het bestuur
PC & LR de Berkelruiters

Jonneke te Raa