Aanleg bodem mrt 2015

Geruime tijd zijn de terreincommissie en het bestuur van de Berkelruiters bezig geweest met onderzoek naar mogelijkheden voor het aanpassen/verbeteren van de bodem op het oefenterrein. Het verbeteren van het gehele terrein in een keer is een te grote investering. Daarom is er gekozen om naast de verlichte rijbak een rijbaan van 40 x 20 meter te voorzien van een nieuwe bodem.

In samenwerking met een aantal partijen, o.a. Loonbedrijf Graven en TEGRO zand zijn in de rijbaan 4 proefvakken opgesteld met een verschillende samenstelling van zand en textiel vezels. Dit terrein wordt een jaar lang getest om te kijken welke samenstelling zand/textielvezels de beste combinatie is voor ons terrein. Eind maart en begin april zijn een flink aantal vrijwilligers bezig geweest om de nieuwe bodem te realiseren, tevens is het straatwerk gerealiseerd waar voorheen de oude berging stond.