Foto's

Op al het fotomateriaal dat op deze site staat berust copyright. Het is dan ook niet toegestaan om beeldmateriaal over te nemen, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van PC & LR de Berkelruiters.

Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.